opdrachten en achtergrond

2013 – heden: De Secretarisvogel | Spiegelhuis advies en coaching

 • Individuele coaching – diverse opdrachtgevers (secretarissen, bestuurders)
 • Workshops, teamcoaching, intervisie, o.a. m.b.v. paarden – diverse opdrachtgevers
 • Provincie Zuid-Holland (overheid), vakgenootschap secretarissen
 • Stichting KBA Nw West(primair onderwijs): procesbegeleiding en advies opstellen Strategisch Meerjarenbeleidsplan
 • Stichting KBA Nw West(primair onderwijs): secretaris Raad van Toezicht / adviseur governance
 • Careyn(zorg): interim secretaris Raad van Bestuur / Raad van Toezicht 
 • Gruitpoort (cultuur): begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht
 • Cognitum(woningbouw): secretaris visitatiecommissies
 • Diverse ondernemers op gebied van governance: ad-hoc-secretariswerk (advies, sparringpartner, tekstschrijver rapportages, desk research/analyses e.d. )
 • Aveleijn(zorg): interim bestuurssecretaris
 • Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg: coaching
 • Gemeente Almere, i.o.v. Margriet Jongerius: programmasecretaris/senior beleidsmedewerker stappenplan creatie werkgelegenheid en participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van Almere Floriade 2022
 • Zorgpartners Midden-Holland: interim beleidsmedewerker Raad van Bestuur.
 • Zorgpartners Midden-Holland: oplevering discussienota met scenario’s voor de toekomstige inrichting van functies.
 • Zorgpartners Midden-Holland: vormgeving en visievorming van een team beleidsondersteuning.
 • Design Innovation Group:
  • Economic Board Utrecht: visie op zelfmanagement, zorg en welzijn i.r.t. werkgelegenheid en bedrijvigheid.
  • Hogeschool van Utrecht: onderzoeksprogrammering Kenniscentrum Techniek en Innovatie met o.a. aandacht voor context welzijn/zorg.
  • Hogeschool van Utrecht: tekstschrijver/sparringpartner businessplan Center of Expertise Smart Sustainable Cities.
  • Verslaglegging CLICK Regioconferentie 2014.
  • Gemeente Hilversum: project Hilversum Mediastad.
 • Hogeschool van Amsterdam: ontwikkeling onderwijsmateriaal Nederlandse taal, domeinen Gezondheid, Digitale Media en Creatieve Industrie (2015), Economie en Management en Maatschappij en Recht (2014).
 • In opdracht van Raya Medicine:
  • Coach bij diverse coachingsessies met behulp van paarden.
 • Diverse schrijfopdrachten (e.g. evaluaties  en verslaglegging).

2010-2012: Secretaris Raad van Bestuur Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg

2005-2010: Organisatieadviseur / secretaris Andersson Elffers Felix (AEF)

2003-2004: Trainee Europese Commissie, Directoraat-Generaal Transport en Energie. Medecoördinator ‘Rail-Air Intermodality Facilitation Forum’ (werkgroep ‘legal issues’). Brussel, België

1999- 2001 en 2001- 2003: Fractieassistente GroenLinks Gemeenteraadsfractie Amsterdam

2001: Trainee Kenniscentrum duurzaam bosbeheer ‘RECOFTC’, Bangkok, Thailand

Bij- en nascholing

2019 (start): Basistraining systemisch werk, Ontmoeting op de grens. 

2018-heden: Individuele verdiepingssessies/coaching, gericht op inzicht in systemisch werk en trauma. Ontmoeting op de grens.

2017-heden: Leerroute ‘Vertellen voor een groot publiek’, Vertelacademie

2017 – 2018: Verdiepingstraject paardencoaching, 3PK Expertisecentrum

 • teamcoaching
 • systemische werkvormen
 • leiderschap in organisaties vanuit systemisch perspectief
 • verdieping levensloop- en loopbaanvraagstukken
 • voice dialogue
 • NLP in paardencoaching

2016: ‘Filosofie voor het leven’ Summer School, The School of Life

2014: Training ‘Wat is er echt aan de hand in Groepen’, Trends voor Trainers.

2014: Verdieping: Levensloop en Loopbaan in Paardencoaching, 3PK Kennishuis.

2012-2013: Werkstudente Haras Naturel du Plessis, Frankrijk

 • Bestudering filosofie en paardentrainingsmethode van Parelli waarin thema’s als communicatie, leiderschap, authentiek handelen en de interactie met ‘de ander’ en de omgeving waarin je je bevindt centraal staan;
 • training en verzorging van paarden;
 • organisatie open dagen 2012 en 2013. 

2011: Opleiding tot paardencoach, 3PK Kennishuis

2010: Leadership with Engagement and Accountability at Work, Group Relations Nederland

2010: Budgetmanagement op hbo-niveau, ISBW.

2009-2013: Verdieping in groepsprocessen en onbewuste processen in organisaties – individuele sessies, IBLP

2009: Kerntraject Basisopleiding voor Organisatieprofessionals, SIOO.

2008: Financieel Management voor de niet-financiële manager, De Baak.

2005: Professioneel Adviseren, De Baak.

Opleiding

1999-2005: Bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam. Master.

1998-2002: Asia Studies, Universiteit van Amsterdam. Master.

1997-1998: Culturele Antropologie, Universiteit van Amsterdam. Propedeuse.

1994-1995: VWO, Stebo Utrecht.

1988-1993: HAVO, Montessori Lyceum Amsterdam.

Nevenactiviteiten
2010-2013: Associate Group Relations Nederland (groepsprocessen in organisaties).
2013: Vrijwilliger De Wildtshof Paardenverzorgcentrum, Uddel.
2011-2012: Vrijwilliger Stadsboerderij Zimmerhoeve, Amsterdam.
2009-2011: Lid Raad van Advies Landelijke Professionalisering en Regionalisering De Dierenbescherming.
2008-2011: Bestuurslid De Dierenbescherming Afdeling Amsterdam, vice-voorzitter, portefeuilles vrijwilligersbeleid en inspectie.