opdrachten en achtergrond

2013 – heden: De Secretarisvogel | Spiegelhuis advies en coaching

Doorlopend

 • Sparringpartner/adviseur/individuele coaching voor bestuurssecretarissen; intervisie en supervisie (doorlopend)
 • Diverse workshops, op maat, voor teams en op open inschrijving (doorlopend) – diverse sectoren
 • Secretariswerk governance div: ad hoc secretariswerk (advies, sparringpartner, tekstschrijver rapportages, desk research/analyses e.d. ) voor diverse opdrachtgevers en ondernemers op het gebied van governance (doorlopend)

2022-2023

 • Proceon Scholengroep (primair onderwijs): interim bestuurssecretaris / adviseur governance
 • Raamwerk (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)interim bestuurssecretaris / adviseur governance

2020-2021

 • Nederlands Jeugdinstituut (kenniscentrum): interim bestuurssecretaris, aandachtsgebied governance
 • Vilans Kenniscentrum Langdurende Zorg: interim bestuurssecretaris
 • Aeres Vmbo en Mbo (onderwijs): interim beleidsadviseur/-medewerker, aandachtsgebied nieuwe leerweg
 • Aeres Group (onderwijs: (v)mbo, hbo, praktijkonderwijs): interim bestuurssecretaris

2018-2019

 • Stichting KBA Nw West (primair onderwijs): procesbegeleiding en advies opstellen Strategisch Meerjarenbeleidsplan
 • Stichting KBA Nw West (primair onderwijs): secretaris Raad van Toezicht / adviseur governance
 • Careyn (ouderenzorg): interim secretaris Raad van Bestuur / Raad van Toezicht 
 • Gruitpoort (cultuur): begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht
 • Cognitum (woningbouw): secretaris visitatiecommissies

2016-2017

 • Aveleijn (zorg): interim bestuurssecretaris
 • Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg: individuele coaching
 • Gemeente Almere, i.o.v. Margriet Jongerius: programmasecretaris/senior beleidsmedewerker stappenplan creatie werkgelegenheid en participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van Almere Floriade 2022
 • Zorgpartners Midden-Holland: interim beleidsmedewerker Raad van Bestuur.
 • Zorgpartners Midden-Holland: oplevering discussienota met scenario’s voor de toekomstige inrichting van functies.
 • Zorgpartners Midden-Holland: vormgeving en visievorming van een team beleidsondersteuning.

2013-2015

 • Design Innovation Group:
  • Economic Board Utrecht: visie op zelfmanagement, zorg en welzijn i.r.t. werkgelegenheid en bedrijvigheid.
  • Hogeschool van Utrecht: onderzoeksprogrammering Kenniscentrum Techniek en Innovatie met o.a. aandacht voor context welzijn/zorg.
  • Hogeschool van Utrecht: tekstschrijver/sparringpartner businessplan Center of Expertise Smart Sustainable Cities.
  • Verslaglegging CLICK Regioconferentie 2014.
  • Gemeente Hilversum: project Hilversum Mediastad.
 • Hogeschool van Amsterdam: ontwikkeling onderwijsmateriaal Nederlandse taal, domeinen Gezondheid, Digitale Media en Creatieve Industrie (2015), Economie en Management en Maatschappij en Recht (2014).
 • Raya Medicine:
  • co-coach bij diverse coachingsessies met behulp van paarden.
 • Diverse schrijfopdrachten (e.g. evaluaties  en verslaglegging).

Vóór 2013 (ervaring voor mijn start als ondernemer):

Bij- en nascholing

 • 2019 (start): Basistraining systemisch werk, Ontmoeting op de grens.
 • 2018-heden: Individuele verdiepingssessies/coaching, gericht op inzicht in systemisch werk en trauma. Ontmoeting op de grens.
 • 2017-heden: Leerroute ‘Vertellen voor een groot publiek’, Vertelacademie
 • 2017 – 2018: Verdiepingstraject paardencoaching, 3PK Expertisecentrum
  • teamcoaching
  • systemische werkvormen
  • leiderschap in organisaties vanuit systemisch perspectief
  • verdieping levensloop- en loopbaanvraagstukken
  • voice dialogue
  • NLP in paardencoaching
 • 2016: ‘Filosofie voor het leven’ Summer School, The School of Life
 • 2014: Training ‘Wat is er echt aan de hand in Groepen’, Trends voor Trainers.
 • 2014: Verdieping: Levensloop en Loopbaan in Paardencoaching, 3PK Kennishuis.
 • 2012-2013: Werkstudente Haras Naturel du Plessis, Frankrijk
  • bestudering filosofie en paardentrainingsmethode van Parelli waarin thema’s als communicatie, leiderschap, authentiek handelen en de interactie met ‘de ander’ en de omgeving waarin je je bevindt centraal staan;
  • training en verzorging van paarden;
  • organisatie open dagen 2012 en 2013. 
 • 2011: Opleiding tot paardencoach, 3PK Kennishuis
 • 2010: Leadership with Engagement and Accountability at Work, Group Relations Nederland
 • 2010: Budgetmanagement op hbo-niveau, ISBW.
 • 2009-2013: Verdieping in groepsprocessen en onbewuste processen in organisaties – individuele sessies, IBLP
 • 2009: Kerntraject Basisopleiding voor Organisatieprofessionals, SIOO.
 • 2008: Financieel Management voor de niet-financiële manager, De Baak.
 • 2005: Professioneel Adviseren, De Baak.

Opleiding

1999-2005: Bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam. Master.

1998-2002: Asia Studies, Universiteit van Amsterdam. Master.

1997-1998: Culturele Antropologie, Universiteit van Amsterdam. Propedeuse.

1994-1995: VWO, Stebo Utrecht.

1988-1993: HAVO, Montessori Lyceum Amsterdam.

Nevenactiviteiten
2010-2013: Associate Group Relations Nederland (groepsprocessen in organisaties).
2013: Vrijwilliger De Wildtshof Paardenverzorgcentrum, Uddel.
2011-2012: Vrijwilliger Stadsboerderij Zimmerhoeve, Amsterdam.
2009-2011: Lid Raad van Advies Landelijke Professionalisering en Regionalisering De Dierenbescherming.
2008-2011: Bestuurslid De Dierenbescherming Afdeling Amsterdam, vice-voorzitter, portefeuilles vrijwilligersbeleid en inspectie.