Over De Secretarisvogel

Ik ben ervan overtuigd dat de secretarisrol steeds belangrijker wordt voor organisaties – en steeds complexer. Ik vind dat iedere secretaris het verdient om in alle vertrouwen en openheid gehoord en geïnspireerd te worden. Zo kan je de rol steeds beter invullen en aan sluiten op wat de omgeving nodig heeft – dat is voor zowel de secretaris als de organisatie ontzettend belangrijk! De rol van de secretaris is een prachtige, energieke, innovatieve en creatieve rol om als organisatie te koesteren en in te investeren.

De Secretarisvogel is een statige vogel. Hij staat stevig op zijn hoge poten. Zo kan hij het secretary-bird-info0speelveld mooi overzien. Kijkend door zijn oranje bril streeft hij naar resultaat, met zijn zwarte pennen schrijft hij er lustig op los en met zijn witte borst houdt hij het proces en de natuurlijke weg goed in de gaten. De Secretarisvogel ziet waar de tijd rijp voor is en creëert ruimte voor energie, inspiratie en de kracht van mensen.* De Secretarisvogel opent nieuwe deuren. Als je De Secretarisvogel tegenkomt dan is de boodschap: ‘Sta flink op eigen poten. Hou je kranig.’**

De secretarisrol kan op momenten behoorlijk eenzaam zijn. Veel informatie is vertrouwelijk en aangezien de secretaris vaak de enige van zijn soort is in de organisatie, is er doorgaans niemand waarmee hij of zij in alle openheid kan sparren en reflecteren over zaken waar hij of zij tegenaan loopt. En dat is nou juist zo belangrijk!

Daarom heb ik De Secretarisvogel in het leven geroepen. Gestart als blog, maar al snel uitgegroeid tot een onderneming voor secretariswerk, coaching en advisering. Met De Secretarisvogel streef ik ernaar om mensen in strategisch complexe rollen, zoals secretarissen, te ondersteunen en inspireren om succesvol vraagstukken op te lossen en met plezier hun werk te doen. Ik doe dat door het creëren van inzicht en overzicht, reflectie en met behulp van praktische handvatten en methodes. Bij De Secretarisvogel kan je terecht voor:

  • inspiratie en reflectie, zoals coaching, intervisie, Dag voor de Secretaris, blog, leesvoer e.d.;
  • allerhande voorkomende secretariswerkzaamheden, zoals het schrijven van een jaarplan, evaluatie of visiedocument;
  • praktische ondersteuning, zoals een format voor implementatie en monitoring van governance;
  • advies, bijvoorbeeld m.b.t. de invulling, positionering van een secretarisrol in de organisatie, de overlegstructuur/-cultuur en visievorming/-naleving;
  • interim secretariswerk.

‘De Secretarisvogel’ is een initiatief van Laura Bos.