Secretariswerk en advies

Secretariswerk

Als ad-hoc-secretaris en governance adviseur verleen ik hoogwaardige ondersteuning op inhoud, proces en strategie voor raden van toezicht, raden van bestuur en (bestuurs)secretarissen werkzaam voor bestuur en/of toezicht.

Opdrachten variëren in omvang en complexiteit, en kunnen zowel praktisch als adviserend van aard zijn: van verslaglegging tot nauwkeurige en praktische analyses van de (staat van de) governance.

Ik ben tevens beschikbaar als (interim) secretaris voor raden van toezicht, raden van bestuur en als secretaris voor complexe projecten en programma’s.

Sectoren: onderwijs, zorg en welzijn, overheid, governance algemeen.

Advies

Sparringpartner/adviseur t.a.v. praktische en ‘filosofische’ vraagstukken in de roluitvoering, vormgeven van jouw ondersteuning aan bestuur en/of toezicht en het maken van keuzes hierin – mede met het oog op ontwikkelingen in de governance, waardetoevoeging aan jouw rol, praktische tips, omgaan met thema’s als loyaliteit en eenzaamheid, enz.  

Meer weten over de mogelijkheden? Neem telefonisch contact met mij op (06 – 5519 8795, Laura Bos) of stuur een mailtje: spiegelhuis.secretarisvogel@gmail.com

 

 

 

 

 

Bron afbeelding: http://ztd.ucoz.com/publ/3-1-0-286