Partners

De Secretarisvogel werkt graag samen met:

Inspire: Circle of Professionalslogo
Faciliteren inspiratie/kennisdeling/netwerken voor regionale groepen bestuurssecretarissen in onderwijs, zorg en woningcorporaties.

Movinex: Move into experienceMovinex
Maatschappelijke veranderaars en ontwikkelaars gericht op waardecreatie van organisaties die een rol vervullen in het verbeteren van het leven van mensen.

TopToezicht: reflectie op toezicht image001(1)
Ontwikkeling van passend toezicht: passend bij de maatschappelijke opgave, het profiel en de context van een organisatie.

Cornelie Gogeleintekent en schrijft.