Diensten

Praktische ondersteuning en advies

  • ad hoc secretariswerk voor bestuur, toezicht, secretaris, adviseurs in governance: Hoogwaardige ondersteuning op inhoud, proces en strategie: van verslaglegging tot uitdagende sparringpartner en het onderzoeken en uitwerken van complexe vraagstukken. Op ad hoc- en projectbasis. Alles uiteraard in vertrouwelijkheid.

Inspiratie, ontwikkeling, verbinding en reflectie

  • individuele coaching: losse sessies of ontwikkeltrajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling en het werken in jouw strategisch complexe omgeving. Hierin kan gebruik worden gemaakt van paarden en wandelingen in de natuur.
  • (m)ei-wandelingen: netwerken en samen verdiepen in een specifiek thema tijdens een mooie wandeling met gelijkgestemden. In de maanden mei en juni (open inschrijving; wandelingen los bij te wonen).
  • workshops: Met behulp van paarden of verhalen, open inschrijving of in company. Gericht op de ontwikkeling van de secretarisrol of op het samenspel in organisaties (bijv. in teams of tussen secretaris, bestuur, toezicht en medezeggenschap). Neem contact op voor meer informatie.
  • intervisie:  intervisieprogramma ‘De Stille Kracht’ gaat dit jaar voor de derde keer van start (open inschrijving)
  • Dag voor de Secretaris: deze jaarlijkse dag wordt ieder najaar georganiseerd. (open inschrijving)